Zapůjčení Klubovny

Prostory Klubovny Číbuz si může zapůjčit na soukromou akci jakýkoliv občan obce Skalice (části: Číbuz, Skalice, Skalička).

Pátek až neděle – dle dohody (volné termíny naleznete v kalendáři akcí).

Prostor je vhodný pro děti, dospělé i mládež. Kapacita cca 25 osob.

Vratná kauce je 1 000 Kč (v případě způsobené škody nebo neuklizení Klubovny dle Provozního řádu, bude částka potřebná k nápravě škody či zaplacení úklidu odečtena od kauce)

Poplatek za zapůjčení je 500 Kč

V případě dotazů, individuálních přání a rezervace termínu kontaktujte, prosím, Kateřinu Faltovou 725 038 186 / info@klubovnacibuz.cz.

Klíče od Klubovny před sjednaným termínem zapůjčuje pouze Michal Grošek, který si po soukromé akci Klubovnu zpět přebírá a kontroluje její stav.

Provozní řád Klubovny Číbuz

Vybrané body z Provozního řádu Klubovny Číbuz

  • Úklid v Klubovně včetně vynášení odpadu do popelnice na zahradě objektu, si zapůjčitelé zajišťují sami.

  • Veškeré společné prostory je nutné uvést do stejného stavu jako před příchodem (tj. umýt toalety a vytřít chodbu).

  • Nevstupovat do prostor, které nejsou předmětem zapůjčení a to i v případě, že jsou odemčeny.

  • Umýt a uklidit použité nádobí, vymýt použité lednice.

  • Vytřít podlahu, omýt výčep a utřít stoly.

  • Před odchodem vypnout všechny spotřebiče a zhasnout světla.

  • Umožnění vstupu jakýkoliv zvířat do objektu, včetně prostor zahrady, je přísně zakázáno.

  • Je přísně zakázáno kouřit v jakýchkoliv vnitřních prostorách Klubovny.

Porušením Provozního řádu Klubovny Číbuz je důvodem k okamžitému zrušení zapůjčení a zamezení opětovnému zapůjčení kdykoliv v budoucnu.