O klubovně Číbuz

Klubovna Číbuz se nachází vpravo vedle autobusové zastávky v obci Číbuz a má č.p. 33.

Je to místo pro setkávání občanů a přátel Číbuze. Místo, kde se pořádají nejrůznější volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé během celého roku.

Organizujeme zde příležitostné akce, schůzky, setkání, přednášky a hry o víkendech, mimořádných prázdninách, svátcích a jiných dnech.

Toto místo vzniklo, aby se obyvatélé v naší vesnici měli kde setkávat a aby tak mohly navazovat, vytvářet a udržovat pozitivní vztahy k ostatním jednotlivcům s cílem nabídnout další alternativy smysluplného využití volného času v oblasti sportu, kultury a vzdělávání.